Eco Industries Eco Industries Eco Industries Eco Industries Eco Industries Eco Industries Eco Industries Eco Industries Eco Industries
Eco Industries Eco Industries Eco Industries Eco Industries Eco Industries Eco Industries
Eco Industries Eco Industries Eco Industries Eco Industries Eco Industries Eco Industries

Преустройство на оранжерийни котли за работа с алтернативно гориво от отпадъци

 

Най-новият успешно реализиран проект на ECO INDUSTRIES е преустройство на оранжерийни котли от работа на твърдо гориво към използване на RDF (Refuse-derived fuel) за основно гориво.

 

Проектирана и изградена е инсталация за улавяне и неутрализиране на вредните прахо-газови емисии, вследствие изгарянето на RDF. Инсталацията е с мощност 4.5 МВт и е преминала успешно всички изпитания и измервания за пределно допустими концентрации (ПДК). Инсталацията може да изгаря по 1200 - 2000 кг. RDF на час без да създава опасност за околната среда.