Eco Industries Eco Industries Eco Industries Eco Industries Eco Industries Eco Industries Eco Industries Eco Industries Eco Industries
Eco Industries Eco Industries Eco Industries Eco Industries Eco Industries Eco Industries
Eco Industries Eco Industries Eco Industries Eco Industries Eco Industries Eco Industries

ECO INDUSTRIES предлага проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на инсталации за преработка на битови и индустриални отпадъци. Изготвяме програми за управление на отпадъците на местно, регионално и национално ниво без оглед на географското разположение на обекта - в България или чужбина.