Eco Industries Eco Industries Eco Industries Eco Industries Eco Industries Eco Industries Eco Industries Eco Industries Eco Industries
Eco Industries Eco Industries Eco Industries Eco Industries Eco Industries Eco Industries
Eco Industries Eco Industries Eco Industries Eco Industries Eco Industries Eco Industries

ECO INDUSTRIES се състои от специалисти с дългогодишен опит в областта на преработката на битови и индустриални отпадъци, преминали обучение в най-успешните заводи и инсталации за преработка на отпадъци в ЕС.

 

Проектите се изпълняват със съвременна техника и технологии, в съответствие с актуалното европейско и българско законодателство в областта.

nb

Компанията разполага с модерно оборудване, собствена складова база и транспорт.